Grooming

Syfte:

Att ge eleverna kunskap om sina rättigheter och möjligheter att skydda sig när de blir kontaktade av vuxna online.

Metod:

Film + genomgång.

Tidsåtgång:

Ca 10 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 10-13), kontrollera att ljud och bild fungerar.

Gör så här:

Se denna kortfilm om grooming tillsammans med eleverna. (Filmen kommer från projektet Nätkoll).
Gå igenom definitionen av grooming och läs för/tillsammans med eleverna (slide 10-13).

(Mer information om grooming finns t.ex. hos Polisen och Ecpat).