Sexuellt våld och grooming

Lektion 6

Introduktion

Den här lektionen ger eleverna kunskap om vad sexuellt våld är samt vilka rättigheter och skyldigheter de har enligt svensk lag. De ska även få kunskap om vad grooming är och vad man kan göra för att skydda sig online. Alla elever ska veta vart de kan vända sig för hjälp.

Förberedelser: Läs igenom samtliga slides. Denna lektion är mindre interaktiv än övriga lektioner. Den är uppbyggd som en presentation där ni läser – och ibland diskuterar – tillsammans. Detta för att inte göra ett känsligt ämne ännu känsligare. Fokus ligger på att alla elever ska få reda på sina rättigheter och skyldigheter.

Observera att innehållet i den här lektionen kan upplevas tungt för hen som har erfarenheter av sexuellt våld.

Innehåll

Fördjupningsövningar

Litteraturtips