Sex, samtycke och ömsesidighet

Lektion 3

Introduktion

Eleverna får reflektera kring frågeställningar om sex och sexualitet och hur bilden av sex formas och påverkas. Alla ska veta vad samtyckeslagen är och få ökad förståelse för vad samtycke innebär i praktiken.

Innehåll

Fördjupningsövningar

Litteraturtips