Ja- och nej-signaler online

Syfte:

Att tydliggöra de ökade svårigheterna med att läsa av reaktioner hos någon vi inte ser och vikten av att vara ännu mer uppmärksam.

Metod:

Tankeövning + brainstorming.

Tidsåtgång:

5–10 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 11-12).

Gör så här:

Be eleverna läsa svaren från elever i åk 8 HT 2020 och sedan diskutera med hen som sitter bredvid. Håller de med? Saknas något? Ska något bort?

Avsluta med att poängtera att det ofta är svårare att läsa av signaler på nätet och därför extra viktigt att vara uppmärksam på den andras reaktioner.