Avslutning: Te och samtycke

Syfte:

Öka kunskapen om samtycke och samtyckeslagen.

Metod:

Film.

Tidsåtgång:

5-10 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 16). Kontrollera att bild och ljud fungerar.