Internet – ett laglöst land?

Syfte:

Att låta eleverna reflektera över syftet med de regler som finns för att skydda barn från visst innehåll i media.

Metod:

Reflektion/diskussion.

Tidsåtgång:

Ca 10 minuter.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 3).

Gör så här:

Gå igenom de olika lagar som finns för att skydda barn från visst medialt innehåll.

Låt eleverna diskutera:
Varför tror ni att det finns regler för vad barn och unga får se när det gäller film, TV och reklam? Om samhället ska kunna skydda barn från innehåll som de kan må dåligt av, vilka regler behöver finnas online tycker ni? Har ni själva sett saker ni önskar att ni aldrig hade sett? Finns det saker som ni har sett för tidigt för att kunna hantera det/må bra av det?