Internet –ett laglöst land?

Syfte:

Att låta eleverna reflektera över syftet med de regler som finns för att skydda barn från visst innehåll i media.

Metod:

Reflektion/diskussion.

Tidsåtgång:

Ca 10 minuter.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 3).

Gör så här:

Gå igenom de olika lagarna som finns för att skydda barn från traditionellt medialt innehåll.

Låt eleverna diskutera:
Varför tror ni att det finns regler för vad barn och unga får se när det gäller film, tv och reklam? Om samhället ska kunna skydda barn från innehåll som de kan må dåligt av, vilka regler skulle då behöva finnas på nätet tycker ni? Har ni själva sett saker ni önskar att ni aldrig sett? Eller som ni sett för tidigt för att kunna hantera det/må bra av det?