Ser du tecknen?

Syfte:

Att låta eleverna reflektera kring hälsosamma respektive ohälsosamma beteenden i relationer.

Metod:

Film + diskussion.

Tidsåtgång:

Ca 5–10 min.

Förberedelser:

Ta fram rätt slide (sid. 3). Kontrollera att länkar, bild och ljud fungerar.

Gör så här:

Titta på filmerna ”Ser du varningstecknen?” del 1 och del två tillsammans med eleverna. Låt dem sedan kort reflektera över vad som händer i filmerna.

Om eleverna frågar saker som “Men varför svarar hon bara inte var hon är?”, var noga med att fråga dem om de verkligen tycker att det är hon som beter sig märkligt.

Hon skulle kunna vara i duschen, prata med en ledsen kompis, sitta på familjemiddag, bara vilja vara ifred och så vidare. Ingen har skyldighet att vara konstant tillgänglig för sin partner, ingen har rätt att kräva snabba svar, skriva hotfulla saker och så vidare.

Filmerna kommer från ungarelationer.se.