Oschyssta relationer

Syfte:

Eleverna får reflektera över vilka beteenden som kännetecknar en oschysst relation, för att lättare identifiera destruktiva och potentiellt farliga relationer.

Metod:

Diskussion utifrån färdiga kategorier.

Tidsåtgång:

15–20 minuter.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 6-7), skriv ut arbetsblad 2 till varje grupp (det kommer att vara grupper om 3–4 personer så ca 10 papper av varje i en helklass).

Gör så här:

Del 1: Eleverna diskuterar frågan “Vilka beteenden kännetecknar oschyssta relationer” tillsammans och skriver ner sina svar utifrån 4 olika kategorier; verbalt, fysiskt, sexuellt, övrigt.

Del 2: När de är klara/tiden är slut: Gå igenom en kategori i taget och låt alla grupper läsa upp/fylla på med sina svar kring varje kategori. Vilka ord/beteenden är det som återkommer?

Del 3: Låt slutligen eleverna jämföra sina svar med svar från andra elever i åk 8 (finns i slides, svaren är från VT 2020), vilka likheter och skillnader ser eleverna? Vilka av de saker eleverna skrivit tycker de är viktigast?