Pornografins påverkan

Syfte:

Att få igång elevernas egna tankar kring pornografins påverkan.

Metod:

Diskussion/brainstorming i smågrupper.

Tidsåtgång:

Ca 10 minuter.

Förberedelser:

Öppna slides.

Gör så här:

Inled med att berätta att det finns många organisationer som jobbar mot pornografi på olika sätt, till exempel Fight the new drug, Porrfri barndom, Talita och Sveriges kvinno- och tjejjourer.
Berätta att en nyligen publicerad Sifo-undersökning (september 2020) visar att 79% av alla killar och tjejer mellan 13-17 år) vill se en lagstiftning för att skydda barn under 18 år från pornografi. (Se hela inslaget här. Mer info om undersökningen finns här.)

Dela in eleverna i smågrupper och diskutera:

  • Varför finns de här organisationerna, tror ni?
  • Varför tror ni att en så stor andel av ungdomar vill se ett förbud mot pornografi?
  • Hur tror ni att porren påverkar:
    – individen? (personen som tittar)
    – individens partner/relationen?
    – de som är med i porren?