Pornografins påverkan

Syfte:

Att få igång elevernas egna tankar kring pornografins påverkan.

Metod:

Diskussion/brainstorming i smågrupper.

Tidsåtgång:

Ca 10 min.

Förberedelser:

Öppna slides.

Gör så här:

Inled med att berätta att det finns många organisationer som jobbar mot pornografi på olika sätt, till exempel Fight The New Drug, Porrfri Barndom, Talita och Roks.
Berätta att en Sifo-undersökning beställd av Unizon i september 2020 visar att 79% av alla killar och tjejer i åldern 13-17 vill se en lagstiftning för att skydda minderåriga mot pornografi. (Se hela inslaget här. Mer info om undersökningen finns här.)

Dela in eleverna i smågrupper och diskutera:

  • Varför finns de här organisationerna tror ni?
  • Varför tror ni att en så stor andel av Sveriges ungdomar vill se en lagstiftning som skyddar barn mot pornografi?
  • Hur tror ni att porren påverkar:
    – individen? (personen som tittar)
    – individens partner/relation?
    – dem som är med i pornografin?