Vad är sexköpslagen?

Syfte:

Öka kunskapen om sexköpslagen och argumenten bakom lagens införande. Öka förståelsen för utsattheten för de som säljer sex och den maktobalans som finns mellan den som säljer och den som köper sex. Förtydliga att det även handlar om prostitution om en person tar emot gåvor i utbyte mot sex, så kallad ”sugardejting”.

Metod:

Diskussion/genomgång.

Tidsåtgång:

Ca 10 minuter.

Förberedelser:

Öppna slides (sid, 10). Om behov finns, läs på om sexköpslagen på t.ex. Jämställdhetsmyndighetens hemsida.

Gör så här:

Låt eleverna fundera kring bakgrunden till införandet av sexköpslagen.
Om eleverna inte själva kommer in på det, förklara att de flesta som säljer sex i Sverige kommer från de fattigaste länderna i Europa och världen (Huvudsakligen från Rumänien, Bulgarien och Nigeria. Läs mer här). Att lagen är till för att komma åt köparen/efterfrågan i handeln och samtidigt skydda personen som säljer sex och som befinner sig i en utsatt position. Berätta också att det är vanligt att personer som säljer sex har varit med om sexuella övergrepp, kommer från trasiga familjeförhållanden, våldsamma relationer, etc.

Titta tillsammans på intervju med polisen Simon Häggström när han pratar om sexköp och sexhandeln i Sverige här.

Förtydliga att det även är prostitution om en person tar emot gåvor eller annat i utbyte mot sex, så kallad ”sugardejting”.

Om tid finns, titta gärna tillsammans på denna intervju med Simon Häggström angående sugardejting.

(Mer information om vanliga myter kring prostitution finns att läsa om på denna kampanjsida av organisationerna Child10 och Realstars.)