Reflektion kring musikvideos

Syfte:

Introducera lektionen och väcka intresse för frågan.

Metod:

Reflektion kring musikvideos och texter.

Tidsåtgång:

10 minuter.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 3), se till att länkar, bild & ljud fungerar.

Gör så här:

Se några av länkade musikvideos tillsammans och fundera över/diskutera:
– Vilka normer för manlighet tas upp/ifrågasätts?
– Vilka konsekvenser som normerna kan få lyfts fram?