Vad är lagligt och olagligt?

Syfte:

Att ge eleverna möjlighet att använda sin nya kunskap på verkliga fall för att avgöra vilka handlingar som innebär brott.

Metod:

Fallstudier och gruppdiskussion.

Tidsåtgång:

10-15 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 8-9).

Gör så här:

Gå igenom exemplen i slide 8 tillsammans i klassen eller be eleverna diskutera i mindre grupper och därefter diskutera gemensamt. Facit med svar på huruvida personerna i exemplen gör något olagligt finns på slide 9. Det är inte alltid givet vilket brott det rör sig om. Kom ihåg att det viktiga med övningen är att kunskap om vad som är lagligt och olagligt kan bidra till att förebygga kränkningar och ge styrka till de elever som har blivit eller kommer att bli utsatta för brott.

Om tid finns, diskutera gärna följande frågor:
– Vad kan hen som blir utsatt göra?
– Vad kan man göra som kompis till hen som blir utsatt?
– Vad kan man göra som kompis till hen som utsätter?

Informera om att brott ska anmälas till polisen och visa gärna hur man kan göra en anmälan. Läs mer här.

Övningen är inspirerad av MUCF:s material Ses offline? Ett metodmaterial om unga, sex och internet.