Vad är sexuella trakasserier?

Syfte:

Att ge eleverna kunskap om vad lagen säger om sexuella trakasserier.

Metod:

Genomgång/presentation.

Tidsåtgång:

5–10 minuter.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 5-7).

Gör så här:

Gå igenom vilka handlingar som kan vara sexuella trakasserier och vad som avgör (slide 5-7):

  • Att titta på eller vissla till en person, på ett sätt som den tycker är obehagligt.
  • Att kommentera en persons kropp, på ett sätt som den tycker är obehagligt.
  • Att ta på en person, på ett sätt som den tycker är obehagligt.
  • Att kalla en person för något som har med sex att göra, och som den inte tycker känns bra.
  • Att ge en person sexuella förslag, som den inte vill ha.
  • Att sprida rykten om en person, som handlar om sex eller kropp.
  • Att skicka meddelanden, bilder eller filmer som har med sex att göra, och som personen inte vill ha.
  • Att sprida bilder på en person, som inte vill det.

Obs! Det är viktigt att koppla ihop denna genomgång med övning nr 1:
Det är inte handlingen som avgör om det är sexuella trakasserier, utan hur handlingen tas emot. Det blir med andra ord avgörande att veta hur olika vi är, och att vara uppmärksam på andras signaler.

Nämn även vem som har ansvar för att få det att sluta om det händer, till exempel rektorn på skolan, chefen på arbetsplatsen, polisen på allmän plats (då kallas det sexuella ofredanden).